חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

Online Recipes

Online Recipes {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
Online Recipes1Devon's Search2Popcorn Recipe3Recipes Around the World4Comparing Websites5Choose a Recipe
Popcorn

New Words

 1. ingredients: רכיבים
 2. directions: הוראות
 3. stove: כיריים
 4. cook time: זמן בישול
 5. to taste: לפי טעם
 6. pour: מזגו
 7. heat: חממו
 8. seconds: שניות
 9. ready: מוכן
 10. bowl: קְעָרָה
 11. add: הוסיפו

Popcorn Recipe

 At the beginning of the webpage is a story about where the recipe is from.  That is not important to me.  I just want to make popcorn! I can scroll downלגלול מטה to find the recipe.

What words does Devon need to look for to find the recipe on the page?

אילו מילים דבון צריך לחפש כדי למצוא את המתכון בדף?

First he needs to find the list of ingredients and then the directions.

מחסנית מילים
directions ingredients

Sometimes other words are used for directions like: instructions, methodמֵתוֹדָה, preparationהכנה, or how to make it.

Perfect Popcorn

How to make perfect popcorn over the stove.

From Simply Recipes

Popcorn

Cook time: 10 minutes

Yieldתְשׁוּאָה: About 2 liters, enough for two people, or for one hungry one

 

Ingredients

3 tablespoons canola oil 

1/3 cup popcorn kernelsגרעינים

Salt to taste

 

Directions

 1. Pour the oil into the pot.
 2. Heat the oil on high. 
 3. Put 3 kernels into the oil.
 4. When they popמתפוצצים, add the rest ofשאר the kernels.
 5. Gentlyבעדינות shakeלנער the pot so the popcorn doesn't burn.  
 6. When the pops are 3-5 seconds apartזה מזה, the popcorn is ready.
 7. Pour it into a big bowl and add salt to taste.

 Before I ask my dad for help making the popcorn, how can I get ready?

What does Devon need to find in the kitchen to make popcorn?

Oil, popcorn kernels, salt, and a napkin

Oil, popcorn kernels, a pot, and a bowl

Oil, popcorn kernels, salt, a pot, and a bowl

Popcorn kernels, salt, a pot, and a bowl

 Great!  Now I can start.  

I understand what to do, but how will I know when the popcorn is ready?

How will Devon know when the popcorn is ready? Hint: use the word seconds in your answer.

 Hey, Devon!  I need a break from my homework.  Is your popcorn ready?  It smells great!

 Just finished.  Here's the bowl.  Have a taste!

 Mmmm.  Tastes kind of like air.  You forgot the salt!

 Oops.  How much salt do I need?

How much salt should Devon add to the popcorn?

next