חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה קשר כימי

מדע וטכנולוגיה
קשר כימי {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
קשר כימי1מספר האטומים במולקולה2קוראים נוסחאות כימיות3ייצוגים של מולקולות4שמות המולקולות5מולקולות- כן או לא6מזהים מולקולות

מספר האטומים במולקולה

הבא