חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה יכולת קישור

מדע וטכנולוגיה
יכולת קישור {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
יכולת קישור1אלקטרונים חיצוניים2מי יוצא דופן?3אלקטרונים חיצוניים והטבלה המחזורית:4מיון יכולת קישור5בונים מולקולות6נכון או לא נכון7קשר יחיד כפול ומשולש

אלקטרונים חיצוניים

הבא