חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה אנרגיה בתהליכים כימיים

מדע וטכנולוגיה
אנרגיה בתהליכים כימיים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
אנרגיה בתהליכים כימיים1האנרגיה בפירוק וביצירת תרכובות2פוטוסינתזה ונשימה תאית3מיון תהליכים

האנרגיה בפירוק וביצירת תרכובות

תהליך כימי מתואר על ידי המשוואה:  מים <-- מימן + חמצן

תהליך זה הוא פירוק תרכובת ולכן הוא קולט אנרגיה

תהליך זה הוא פירוק תרכובת ולכן הוא פולט אנרגיה

תהליך זה הוא יצירת תרכובת ולכן הוא קולט אנרגיה

תהליך זה הוא יצירת תרכובת ולכן הוא פולט אנרגיה

תהליך כימי מתואר על ידי המשוואה:  פחמן+ חמצן <--  פחמן דו חמצני

תהליך זה הוא פירוק תרכובת ולכן הוא קולט אנרגיה

תהליך זה הוא פירוק תרכובת ולכן הוא פולט אנרגיה

תהליך זה הוא יצירת תרכובת ולכן הוא קולט אנרגיה

תהליך זה הוא יצירת תרכובת ולכן הוא פולט אנרגיה

תהליך כימי מתואר על ידי המשוואה:   2O  →  O2

תהליך זה הוא פירוק תרכובת ולכן הוא קולט אנרגיה

תהליך זה הוא פירוק תרכובת ולכן הוא פולט אנרגיה

תהליך זה הוא יצירת תרכובת ולכן הוא קולט אנרגיה

תהליך זה הוא יצירת תרכובת ולכן הוא פולט אנרגיה

תהליך כימי מתואר על ידי המשוואה: 2H+O → H2O

תהליך זה קולט אנרגיה

תהליך זה פולט אנרגיה

תהליך כימי מתואר על ידי המשוואה:  NH3 --> N+3H

תהליך זה קולט אנרגיה

תהליך זה פולט אנרגיה

הבא