חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה חומצות ובסיסים

מדע וטכנולוגיה
חומצות ובסיסים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
חומצות ובסיסים1חומצה או בסיס2הגדרות3חידון4דר חמוצי ודר בסיסי

חומצה או בסיס

הבא