חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה זיהוי חומצות ובסיסים

מדע וטכנולוגיה
זיהוי חומצות ובסיסים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
זיהוי חומצות ובסיסים1סולם PH2אינדיקטורים3חידון PH4אינדיקטורים5אינדיקטורים של הטבע

סולם PH  

 

 

 

 

 

אינדיקטור PH
אינדיקטור PH
הבא