חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה לעיסת מסטיק ורמת החומציות בפה

מדע וטכנולוגיה
לעיסת מסטיק ורמת החומציות בפה {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
לעיסת מסטיק ורמת החומציות בפה1מה גורם לעליית רמת החומציות בפה לאחר האכילה?2מה רמת חומציות גבוהה בפה עלולה לגרום?3כיצד מורידים את רמת החומציות בפה?4חידון: נכון או לא נכון

מה גורם לעליית רמת החומציות בפה לאחר האכילה?

פעמים רבות בעקבות אכילה עולה כמות הגלוקוז בפה. בפה חיים חיידקים רבים המפיקים אנרגיה מהגלוקוז. החיידקים מפרקים את הגלוקוז כדי להפיק ממנו אנרגיה. בתהליך פירוק הגלוקוז על ידי החיידקים נוצרת חומצה. בעקבות היווצרות החומצה יורדת רמת ה-PH בפה.

בגרף הבא מוצגת רמת ה- PH בפה לאחר אכילת סוכר.

שימו לב! רמת ה- PH הרגילה שונה בין בני אדם שונים.

שיעור הירידה ברמת ה- PH תלוי גם הוא בסוג האוכל ומשתנה בין בני אדם, אבל מגמת הגרף קבועה.

 

מה המקור לחומצה שבפה?

אוכל חומצי

חיידקים חומציים

פירוק גלוקוז

האם יש קשר בין סוג המאכל לרמת החומציות המתוארת בקטע?

מאכלים מתוקים יגרמו להיווצרות חומצה רבה יותר

מאכלים מתוקים יגרמו להיווצרות חומצה מעטה יותר

מאכלים חומציים יורידו את רמת החומציות בפה

בחרו בתיאור המתאים למידע שעולה מהגרף:

לאחר אכילה רמת החומציות בפה יורדת באופן זמני.

לאחר אכילה רמת החומציות בפה עולה באופן זמני

לאחר אכילה רמת ה PH בפה עולה

לאחר אכילה רמת ה PH בפה יורדת

התבוננו בגרף: מה רמת ה - PH בפה לפני האכילה?

3.5

7

14

0

כמה זמן לאחר אכילת הסוכר חוזרת רמת הPH בפה למצב הרגיל?

10 דקות

לעולם לא

40 דקות

25 דקות

הבא