חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה מכירים את הפחמן

מדע וטכנולוגיה
מכירים את הפחמן {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
מכירים את הפחמן1תעודת זהות לפחמן2גרפיט ויהלום3מיון4יכולת הקישור של הפחמן5חידון הפחמן

תעודת זהות לפחמן

השלימו את פרטי המידע על היסוד פחמן. העזרו במידע מהרשת.

שם

פחמן

הסימול הכימי

מספר אטומי:

מספר מסה, לאיזוטופ הנפוץ בטבע

יכולת קישור:

טור בטבלה המחזורית

תפוצה בטבע

במקום ה- 6 בתפוצה בטבע

דרכי הופעה בטבע

פחמן, גרפיט

משפחה

מתכת
מתכת למחצה
אל-מתכת
יהלום בלי רקע
הבא