חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה פחמימנים

מדע וטכנולוגיה
פחמימנים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
פחמימנים1פחמימנים2אורך השרשרת3מבנים של פחמימנים

פחמימנים

פחמימנים הם תרכובות אורגניות המכילות רק פחמן ומימן.

הפחמימנים מסווגים לשלוש משפחות עיקריות,

המשפחות נבדלות ביחס המספרי בין אטומי הפחמן לאטומי המימן, ובסוג הקשר בין אטומי הפחמן.

הנוסחה המתארת את המשפחה

סוג הקשרים שמופיעים במשפחה

דוגמה למולקולה של תרכובת מהמשפחה

אלקאן:

Alkane

CnH2n+2

רק יחידים

אתאן
אתאן

אלקן:

Alkene

CnH2n

גם כפולים

אתן
אתן

אלקין:

Alkyne

 

CnH2n-2

גם משולשים

אצטילן
אצטילן
הבא