חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה שומנים

מדע וטכנולוגיה
שומנים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
שומנים1שומנים - הרכב ומבנה2חומצות שומן3שומן רווי ושומן לא רווי4מגוון חומצות שומן5תפקיד השומנים בגוף

שומנים - הרכב ומבנה

שומנים הם תרכובות המכילות פחמן, מימן וחמצן.

השומנים הם חומרים שאינם מסיסים במים. שומנים הם גם מוליכי חום גרועים (מבודדים).

בשפה העברית מבדילים בין שמן לשומן.

שמן זית
שמן זית margenauer

שמן – שומנים שהם נוזליים בטמפרטורת החדר (לדוגמה: שמן זית)

שומן – שומנים שהם מוצקים בטמפרטורת החדר (לדוגמה: מרגרינה)

רוב מולקולות השומן בנויות בדרך דומה:

בתמונה (משמאל) מתוארת אחת ממולקולות השומן.

התבוננו באיור והשלימו את קטע הטקסט הבא:

במולקולות שומן שלושה יסודות: מימן, חמצן ופחמן

מולקולות שומן מורכבות לרוב משלוש חומצות שומן המחוברות למולקולה שנקראת גליצרול. C₃H₈O₃

מחסנית מילים
ארבע שלושה חמישה חמצן שלוש ארבעה פחמן מימן חמש

כיצד חומצות השומן מתחברות לגליצרול?

המימן  המחובר לחמצן שבגליצרול וקבוצת ההידרוקסיל (OH) שבקצה חומצת השומן יוצרים מולקולת מים,

קבוצת הקרבוניל (CO) שבחומצת השומן מתחברת לאטום החמצן שבגליצרול.

מחסנית מילים
מולקולת מים מימן חמצן
הבא