חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English Cities and the Environment

English
Cities and the Environment {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
Cities and the Environment1New Words2Why Cities are Good for the Environment3Why Cities are Bad for the Environment4Sorting Game5Who is Right?6Why Cities are Bad for the Environment_עותק

Cities and the Environment

New

Words

 

 

 

  1. environment סביבה
  2. forest יער
  3. nature טבע
  4. future עתיד
  5. planet כדור לכת
  6. distances מרחקים
  7. electicity חשמל
  8. government  ממשלה
  9. amount כמות
  10. protect להגן על 
next