חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English Cities and the Environment

English
Cities and the Environment {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
Cities and the Environment1New Words2Why Cities are Good for the Environment3Why Cities are Bad for the Environment4Sorting Game5Who is Right?

Cities and the Environment

New

Words

 

 

 

  1. environment: סביבה
  2. forest: יער
  3. nature: טבע
  4. future: עתיד
  5. planet: כוכב לכת
  6. distances: מרחקים
  7. electicity: חשמל
  8. :government   ממשלה
  9. amount: כמות
  10. protect: להגן על 
next