חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה חלבונים

מדע וטכנולוגיה
חלבונים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
חלבונים1חומצות אמינו2מכירים חומצות אמינו3מבנה החלבונים4תפקידי החלבונים בגוף

חומצות אמינו

חומצות אמינו הן אבני הבניין של החלבונים. 
היסודות שמרכיבים את חומצות האמינו הם פחמן, מימן, חמצן וחנקן ולעתים גם גופרית.
המבנה כללי של חומצת אמינו מורכב מאטום פחמן מרכזי הקשור לארבעה אזורים: 

  • אטום מימן
  • קבוצה הנקראת "קרבוקסיל", שנוסחתה  COOH
  • קבוצה הנקראת "אמין", שנוסחתה NH2
  • קבוצה נוספת הנקראת "שייר", המבוססת על פחמן, והיא המבדילה בין החומצות האמינו השונות (מסומנת באיור באות R) 
הבא