חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה פחמימות

מדע וטכנולוגיה
פחמימות {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
פחמימות1מבנה2חד-סוכר, דו-סוכר, רב-סוכר3מבנה דו סוכרים4תכונות חד ורב סוכרים5נכון או לא נכון

מבנה

השלימו את הקטע הבא בעזרת מילים ממחסן המילים:

פחמימות הן תרכובות אורגניות המורכבות מפחמן, מימן וחמצן.

הנוסחה הכללית של רבות מהפחמימות היא CnH2nOn, או Cn(H2O)n.

מספר אטומי הפחמן ומספר אטומי החמצן שווים ומספר אטומי המימן כפול מהן.

מחסנית מילים
כפול שווים אי-אורגנית שונים גדול חנקן אורגניות חמצן

חזרו עתה לשאלת הסקר שבראש העמוד: לאור המידע המוצג בדף, מה לדעתכם מקור המילה פחמימה? 

הלחם של "פחמן" ו"מים"

הלחם של המילים "פה"  "חמים" – על החום הנוצר משריפתן, בפרט בגוף.

על שם פחימה, סבתו של מגלה הפחמימות

על שם הפחם שנוצר כאשר שורפים את הפחמימות

הבא