חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה הזהב השחור

מדע וטכנולוגיה
הזהב השחור {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
הזהב השחור1חומרי הנפט2זיקוק נפט3מספר אוקטאן4בעֵרה מלאה ולא-מלאה של תרכובות אורגניות5שחרור האנרגיה בזמן בעֵרה של אלקאנים

חומרי הנפט

נפט הוא תערובת של פחמימנים. הפחמימנים המרכיבים את הנפט שייכים למשפחת האלקאנים –

פחמימנים שבהם הקשרים בין אטומי הפחמן הם יחידים (לא כפולים או משולשים).

האלקאנים נבדלים זה מזה באורך שרשרת אטומי הפחמן שלהם. אורך השרשרת משפיע על תכונות החומר של האלקאן

בגרף הבא ניתן לראות את טמפרטורת הרתיחה וטמפרטורת ההתכה של אלקאנים שאורך שרשרת אטומי הפחמן שלהם היא מ-1 עד 20:

 

 

לפי הגרף, קבעו באיזה מצב צבירה בטמפרטורת החדר נמצאים האלקאנים הבאים:

פחמימנים קלים - שרשראות באורך 1-4

מוצק

נוזל

גז

בנזין - שרשראות באורך 6-12

מוצק

נוזל

גז

קרוסין - שרשראות באורך 10-15

מוצק

נוזל

גז

דיזל ודלק חימום - שרשראות באורך 10-20

מוצק

נוזל

גז

שמני סיכה - שרשראות באורך 16-20

מוצק

נוזל

גז

שרשראות באורך 20 ומעלה

מוצק

נוזל

גז

בארץ ובארצות רבות אחרות משתמשים בגז בוטאן כגז בישול. 

האם גז זה מתאים לבישול גם במקומות קרים שבהם הטמפרטורה צונחת תדיר מתחת לאפס מעלות?

באיזה גז מומלץ להשתמש במקומות אלו? 

הבא