חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה פולימרים

מדע וטכנולוגיה
פולימרים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
פולימרים1פולימרים2מונומרים ופולימרים3מכירים פולימרים4אורך ומבנה השרשרת5משתמשים בפולימרים

פולימרים

   התאימו בין המונחים לבין ההסברים לפי הנלמד בסרטון:

הבא