חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English Street Art

English
Street Art {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
Street Art1New Words2Text3Israeli Street Art and Order of Adjectives4Writing Task

Choose the best definitionפירוש of the word in CAPITAL LETTERS.

New Words

 

 

 1. art: אומנות
 2. teenager: מתבגר
 3. stations: תחנות
 4. colourful: צבעוני (American spelling: colorful)
 5. appears: מופיע
 6. police: משטרה
 7. certain: מסוימים
 8. zones: אזורים
 9. tourists: תיירים
 10. exhibitions: תערוכות
 11.  homeless: חסרי בית
 12. communicate: לתקשר
next