חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English Animals in the City

English
Animals in the City {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
Animals in the City1New Words2Text3Superlative Adjectives4Writing Task

New Words

 

 

 

1. mountains הרים

2. unusual יוצא דופן

3. cupboard ארון כלים

4. accident תאונה

5. vegetables ירקות

6. wild פראי

7. market שוק

8. train station

תחנת רכבת

9. temperature טמפרטורה

10. hurting לפגוע

 

next