חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English Animals in the City

English
Animals in the City {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
Animals in the City1New Words2Text3Superlative Adjectives4Writing Task

New Words

 

 

 

1. mountains: הרים

2. unusual: יוצא דופן

3. cupboard: ארון כלים

4. accident: תאונה

5. vegetables: ירקות

6. wild: פראי

7. market: שוק

8. train station:

תחנת רכבת

9. temperature: טמפרטורה

10. hurting: לפגוע

 

next