חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English The History of Cities

English
The History of Cities {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
The History of Cities1New Words2Text and Picture Sequence3Adding Word Endings to Make Adjectives4Writing Task

New Words

 

 

 

  1. travel: לטייל
  2. country: מדינה
  3. diseases: מחלות
  4. spread: התפשטות
  5. effects: תופעות
  6. pollution: זיהום
  7. crime: פשע
  8. poverty: עוני
  9. transportation: תחבורה
  10. train: רכבת
next