חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English The History of Cities

English
The History of Cities {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
The History of Cities1New Words2Text and Picture Sequence3Adding Word Endings to Make Adjectives4Writing Task

New Words

 

 

 

  1. travel לטייל
  2. country מדינה
  3. diseases מחלות
  4. spread התפשטות
  5. effects תופעות
  6. pollution זיהום
  7. crime פשע
  8. poverty עוני
  9. transportation תחבורה
  10. train רכבת
next