חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English New York and Paris

English
New York and Paris {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
New York and Paris1New Words2Video and Sorting Game3Personality Quiz4Text and Comparative Adjectives

New Words

 

 

 

 1. difference -  הבדל
 2. enjoying - הנאה
 3. relaxed - רגוע
 4. rush - למהר
 5.  possible - אפשרי
 6.  through - דרך
 7. warned - מוזהרים
 8. negative - שלילי
 9. service - שירות
 10. narrow - צר
 11. tiny - קטנטן
 12. instead of -  במקום

 

next