חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English New York and Paris

English
New York and Paris {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
New York and Paris1New Words2Video and Sorting Game3Personality Quiz4Text and Comparative Adjectives

New Words

 

 

 

 1. difference: הבדל
 2. enjoying: הנאה
 3. relaxed: רגוע
 4. rush: למהר
 5.  possible: אפשרי
 6.  through: דרך
 7. warned: מוזהרים
 8. negative:- שלילי
 9. service: שירות
 10. narrow: צר
 11. tiny: קטנטן
 12. instead of:  במקום

 

next