חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדע וטכנולוגיה איזוטופים

מדע וטכנולוגיה
איזוטופים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} מדע וטכנולוגיה
איזוטופים1מספר המסה2איזוטופים3ממלאים טבלה4זהו את האיזוטופ5מספר המסה - סידור6נכון או לא נכון?

מספר המסה

הבא