חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

משאבים מתכלים ומתחדשים

משאבים מתכלים ומתחדשים {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
משאבים מתכלים ומתחדשים1משאבים מתכלים ומתחדשים2לאן נעלמו המשאבים?3שיקולים מבלבלים4תחנות חשמל5מה כדאי לבחור?6בעד ונגד

משאבים מתכלים ומתחדשים

 

מקצת משאבי הטבע כמו הנפט והפחם מתכלים הולכים ונגמריםבתוך זמן קצר יחסית. לעומתם ישנם משאבי טבע שאין חשש כי יתכלו בזמן הקרוב. לפי נתונים על צריכת הנפט בעולם, אם נמשיך להשתמש בנפט בקצב הנוכחי, יתחסל מלאי הנפט הקיים בעולם בתוך כ־50 שנים.

במונחים "משאבי טבע מתחדשים" או "מקורות אנרגיה מתחדשים" משתמשים כדי לתאר משאבי טבע שמבחינת בני האדם אפשר להשתמש בהם לאורך זמן רב ואפילו זמן בלתי מוגבל. בין המקורות האלה נכללים אנרגיה סולרית, אנרגיית הרוח ואנרגיה מגאות ושפל.

משאבי טבע מתכלים כמו נפט ומינרלים הם משאבים שמבחינת בני האדם, הכמות שלהם מוגבלת. אלו משאבים הנוצרים בעומק כדור הארץ, בתהליכים שבהם חומר אורגני של יצורים חד־תאיים או צמחים הופך לדלק מאובנים (נפט, גז, פחם) בתנאים של לחץ גבוה וטמפרטורה גבוהה. התהליכים האלה נמשכים מיליוני שנים ולכן, מבחינת בני האדם, ברגע שיתכלו המאגרים הקיימים לא יהיה אפשר לחדשם.

הבא