חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מדריך למורה לספר שמות

מדריך למורה לספר שמות {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
הבא