חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English Hanukkah: Sources of Light

English
Hanukkah: Sources of Light {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
Hanukkah: Sources of Light1New Words2Search, Find, and Sort3Types of Candles

New Words

 

 

 

 1. lightning: ברק
 2. sun: שמש
 3. fireflies: גחליליות
 4. bonfire: מדורה
 5. light bulb: נורה
 6. candle: נר
 7. flashlight: פנס
 8. torch: לפיד
 9. headlights:פנסי רכב
 10. natural: טבעי
 11. artificial: מלאכותי

 

next