חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English The Hanukkah Story

English
The Hanukkah Story {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
The Hanukkah Story1New Words2The Story3Video

New Words

 

 

 

  1. king: מלך
  2. idols: פסלים
  3. temple: בית המקדש
  4. follow: לעקוב
  5. few: מעטים
  6. many: רבים
  7. found: מצאו
  8. pure: טהור
  9. oil: שמן
  10. miracle: נס
next