חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

חשיפה לשמש

חשיפה לשמש {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
חשיפה לשמש1חשיפה לשמש2מהי השמש?3הטמפרטורה על השמש4ממה מורכבת השמש?5מערכת השמש6נזקי השמש7חידון

חשיפה לשמש

הבא