חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

לוחות שנה

לוחות שנה {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
לוחות שנה1שנה בהריון2מהו חודש?3מהי שנה?4לוחות שנה שונים5שילוב הירח והשמש6שנה מְעֻבֶּרֶת7בחנו את עצמכם

שנה בהריון

הבא