חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

מחזור המים בטבע

מחזור המים בטבע {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}}
מחזור המים בטבע1מחזור המים בטבע2היווצרות העננים3ירידת המים אל כדור הארץ4המים על פני כדור הארץ5מחזור המים בטבע

המים עוזבים את האוקיינוס

על פני כדור הארץ ישנם מקורות מים רבים: פלגים ומעיינות, נחלים ונהרות, אגמים, ימים ואוקיינוסים. מה מקורם של כל אלו?

גם בשמים יש מים – הרי הגשם יורד מהעננים שבשמים. למעשה, מקור המים על כדור הארץ נמצא בשמים, ומקור המים שבשמים הוא בכדור הארץ! ננסה להסביר את המחזוריות שבה המים עוברים מכדור הארץ לאטמוספרה ומהאטמוספרה לכדור הארץ, וחוזר חלילה.

איך נגלה את מחזור המים? נתחיל בתחנה הראשונה:

המים עוזבים את האוקיינוס

ים
ים Couleur

רוב שטחי פני כדור הארץ מכוסים במים – אוקיינוסים ימים ואגמים.

המים הנמצאים באוקיינוסים ובימים הם מים במצב נוזל.

בטמפרטורות גבוהות (מעל 100 מעלות צלזיוס), המים מופיעים במצב צבירה של גז. במצב זה הם מכונים אדים, ותהליך היווצרותם מכונה התאדות. תופעה זו מתרחשת בטבע כאשר ישנה התאדות של מים ממקווי מים גדולים (לדוגמה, ימים, אוקיינוסים ואגמים) שעל פני כדור הארץ.

אתם בוודאי שואלים את עצמכם, כיצד זה מתרחש?

הרי כדי להפוך מים לאדים צריך להרתיח את המים. טמפרטורת רתיחת המים היא 100 מעלות צלזיוס, ואילו הטמפרטורה על פני כדור הארץ אינה גבוהה כל כך (וטוב שכך!).

אתם צודקים: בטמפרטורת הרתיחה של המים – 100 מעלות –  כל המים יהפכו לאדים.

אבל בטמפרטורות נמוכות יותר רק חלק מהמים יתאדו, ושאר המים יישארו במצב נוזל. ככל שהטמפרטורה תהיה גבוהה יותר, כן יהפוך חלק גדול יותר מהמים לאדים.

פתרו את השאלות הבאות:

רק שליש מכדור הארץ מכוסה מים. 

נכון
לא נכון

איך קוראים לתהליך שבו מים עוזבים את האוקיינוס?

רתיחה

התאדות

התעבות

האוקיינוס מגיע לטמפרטורה של 100 מעלות צלזיוס כשאדים עולים ממנו:

נכון
לא נכון

הכביסה הרטובה שאנחנו תולים לייבוש בחוץ מתייבשת בזכות תהליך ההתאדות.

נכון
לא נכון

רוב המים המתאדים מכדור הארץ מקורם ביערות ובשטחים החקלאיים.

נכון
לא נכון
הבא